Restauracja - Hotel - Wesela - Bankiety

Konferencje - Szkolenia firmowe

RODO

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Hotelu Wiktoriańskim w Grójcu.

 1. W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ("RODO"), niniejszym Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Hotel Wiktoriański Mieczysław Kalbarczyk, ul. Ks. P. Skargi 39, 05-600 Grójec, NIP 797-000-70-93, zwanym dalej: "Administratorem".
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.
 3. Z Administratorem można kontaktować się w Hotelu Wiktoriańskim w Grójcu przy ulicy Ks. P. Skargi 39 lub za pomoca poczty elektronicznej: hotel@hotelwiktorianski.pl
 4. Dane są przetwarzane w celu świadczenia usług hotelarskich przez Hotel Wiktoriański w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (t.j. Dz.U. z 2017, 1553 z późn. zm).
 5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług hotelowych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. B ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 6. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących, a także ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia dotyczących jej danych osobowych.
 7. Państwa dane mogą zostać udostępnione lub przekazane odbiorcom uczestniczącym w realizacji usług w tym:
  - podmiotom taksówkarskim i transportowym w przypadku zamówienia takiej usługi na Państwa życzenie;
  - obsługi księgowej;
  - obsługi prawne.
 8. Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w dowolnym momencie cofnięta, co nie będzie miało wpływu na oceną przetwarzania, którego dokonywano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. W przypadku stwierdzenia że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Podanie danych osobowych w celu wykonania usług hotelarskich jest konieczne do wykonania tej umowy i jest warunkiem jej zawarcia.
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.